Info

Ukrajina a zemědělství k sobě neodmyslitelně patří. Zemědělská půda zabírá 70 procent území, přičemž orná půda více než polovinu země. Jedná se o světový unikát. Rozsah osevních ploch je dán mimořádnou úrodností zdejších černozemí, které vznikaly dlouhodobým vlivem specifických faktorů. Zemědělské produkty jsou nejdůležitějším ukrajinským vývozním artiklem. V roce 2021 činily 27,8 miliardy dolarů, což představuje 41 procent celkového vývozu země. proto si Ukrajina vysloužila titul „světová obilnice.“ Na exportu zemědělských produktů jsme díky globalizaci závislí všichni. Pro srovnání v tuzemsku v zemědělství pracuje přibližně 100 tisíc zaměstnanců, na Ukrajině je to 7,5 milionu.

svetova-obilnice-1.jpg

Ukrajina před válkou zajišťovala polovinu světového vývozu slunečnicového oleje, zároveň byla třetí největší vývozce ječmene nebo kukuřice. Významně se podílí na exportu pšenice či prosa. Množství vypěstované pšenice je vskutku rekordní, pohybuje se okolo 30 milionu tun ročně. Velká část je určena pro světový export. Mezi hlavní dovozce patří Indonésie, Turecko nebo Egypt. Více než polovinu spotřeby pokrývá v Libanonu nebo Pákistánu, v zemích, kde základ stravy tvoří pečivo. Rovněž zastoupení olejů z Ukrajiny ve světě je nenahraditelné, i proto probíhají jednání mezi Polskem a Ukrajinou k vytvoření olejovodu pro přepravu rostlinného oleje.

svetova-obilnice-2.jpg

Ve srovnání s rokem 2021 se ukrajinská sklizeň obilovin a olejnin v roce 2022 snížila o 40 %. Letos se začíná naplno promítat dominový efekt v zemědělském sektoru. Vysoká cena obilí na světovém trhu neodpovídá nízké ceně, kterou za svůj produkt dostávají farmáři. Nejistota, nesklizená kukuřice na polích, nedostatek financí nebo obsazené sklady jsou důvodem pro snižování plochy osevu. K plánování nepřispívá ani fakt, že na okupovaném území byla v roce 2022 ukradena pšenice za 23,1 miliardy dolarů.

svetova-obilnice-3.jpg

Domácí spotřeba Ukrajiny před plnou invazí činila asi 5 milionů tun kvalitní pšenice a 500 tisíc tun žita. Při zohlednění potřeb vlastního obyvatelstva je Ukrajina v roce 2023/24 schopna vyvézt přibližně 35 mil. tun obilovin a olejnin, což je polovina měsíčního vývozu z podzimu 2021.

svetova-obilnice-4.jpg