Info

Ukrajina a zemědělství k sobě neodmyslitelně patří. Zemědělská půda zabírá 70 procent území, přičemž orná půda více než polovinu země. Jedná se o světový unikát. Rozsah osevních ploch je dán mimořádnou úrodností zdejších černozemí, které vznikaly dlouhodobým vlivem specifických faktorů. Zemědělské produkty jsou nejdůležitějším ukrajinským vývozním artiklem. Před válkou činily 27,8 miliardy dolarů, což představovalo 41 procent celkového vývozu země. proto si Ukrajina vysloužila titul „světová obilnice.“ Na exportu zemědělských produktů jsme díky globalizaci závislí všichni. Pro srovnání v tuzemsku v zemědělství pracuje přibližně 100 tisíc zaměstnanců, na Ukrajině je to 7,5 milionu.

svetova-obilnice-1.jpg

Ukrajina před válkou zajišťovala polovinu světového vývozu slunečnicového oleje, zároveň byla třetí největší vývozce ječmene nebo kukuřice. Podílí na exportu prosa či pšenice.  Mezi hlavní dovozce patří Indonésie, Turecko nebo Egypt. Více než polovinu spotřeby pokrývá v Libanonu nebo Pákistánu, v zemích, kde základ stravy tvoří pečivo. Rovněž zastoupení olejů z Ukrajiny ve světě je nenahraditelné.

svetova-obilnice-2.jpg

Ve srovnání s rokem 2021 se ukrajinská sklizeň obilovin a olejnin v roce 2022 snížila o 40 %. Následující období se pak začal naplno promítat dominový efekt. Vysoká cena dopravy, nejistota, zaminovaná pole, nedostatek financí nebo obsazené sklady jsou důvody pro snižování plochy osevu. 

svetova-obilnice-3.jpg

Od začátku války Ukrajina hledá způsoby jak udržet exportní řetězce. Budování nových vývozních tras, zrušení Obilné dohody nebo vytlačování ruského námořnictva v Černém moři demonstrují, jak důležitý je sektor zemědělství pro existenci Ukrajiny. 

svetova-obilnice-4.jpg